Warunki ogólne

Warunki ogólne.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez cohomshop. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do cohomshop. cohomshop oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.
Nasz sklep jest hostowany na stronie Shopify Inc. Dostarczają nam oni platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i Usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usługi, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i wiązać się z (a) transmisją przez różne sieci; oraz (b) zmianami mającymi na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że monitorowanie zmian w naszej witrynie należy do jego obowiązków.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub Usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub Usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub Usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług składane na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, Usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.
Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ich ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie wykorzystanie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony jest całkowicie na Twoje ryzyko i uznanie i powinieneś upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) stron trzecich.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania.


SEKCJA 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki osób trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za żadne inne materiały, produkty lub Usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do tych osób.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle pewne konkretne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze przekazane nam przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, prosimy odwiedzić stronę https://cohomshop.com/pages/privacy-policy


SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z Serwisu, użytkownikowi zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości:
(a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, prawa lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.


SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i Usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym przypadku cohomshop, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracony dochód, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zastępstwa lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to oparte na umowie, deliktach (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem usług, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usług lub produktu, w tym, ale nie tylko, wszelkie błędy lub pominięcia w treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usług lub wszelkich treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usług, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości.
Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić cohomshop i nasze macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia prawa lub praw strony trzeciej.


SEKCJA 15 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy przetrwają rozwiązanie niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane przeciwko stronie redagującej.


SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu francuskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Świadczenia Usług należy kierować do nas na adres cohomshop@gmail.com.

 

------

 

ZWROTY

Mamy 30-dniową politykę zwrotów, co oznacza, że masz 30 dni od otrzymania produktu na żądanie zwrotu.

Aby móc dokonać zwrotu, produkt musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, nie noszony lub nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny będzie również paragon lub dowód zakupu.

Aby rozpocząć zwrot, możesz skontaktować się z nami pod adresem cohomshop@gmail.com.

Jeśli zwrot zostanie zaakceptowany, wyślemy Ci zwrotną etykietę wysyłkową, a także instrukcje dotyczące sposobu i miejsca wysłania paczki. Przedmioty odesłane do nas bez wcześniejszego żądania zwrotu nie zostaną przyjęte. Należy pamiętać, że jeśli krajem zamieszkania nie jest Francja, wysyłka towaru może potrwać dłużej niż przewidywano.

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich pytań dotyczących zwrotu pod adresem cohomshop@gmail.com.

Uszkodzenia i problemy

Proszę sprawdzić swoje zamówienie po otrzymaniu i skontaktować się z nami natychmiast, jeśli przedmiot jest wadliwy, uszkodzony lub jeśli otrzymałeś zły przedmiot, abyśmy mogli ocenić problem i naprawić go.
Niektóre rodzaje przedmiotów nie mogą być zwrócone, np. towary łatwo psujące się (takie jak żywność, kwiaty lub rośliny), produkty niestandardowe (takie jak specjalne zamówienia lub przedmioty spersonalizowane) oraz produkty do pielęgnacji osobistej (takie jak produkty kosmetyczne). Nie przyjmujemy również zwrotów materiałów niebezpiecznych, płynów łatwopalnych lub gazów. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkretnego przedmiotu.

Niestety, nie przyjmujemy zwrotów produktów z wyprzedaży ani kart podarunkowych.

Wymiana

Najszybszym sposobem na zapewnienie sobie tego, co chcesz, jest zwrócenie posiadanego przedmiotu, a po przyjęciu zwrotu dokonanie osobnego zakupu nowego przedmiotu.

Unia Europejska 3-dniowy okres odstąpienia od umowy
Niezależnie od powyższego, jeśli towar jest wysyłany do Unii Europejskiej, masz prawo do anulowania lub zwrotu zamówienia w ciągu 3 dni z dowolnego powodu i bez uzasadnienia. Jak wyżej, towar musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, nie noszony lub nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny będzie również paragon lub dowód zakupu.

Dostawa

Jeśli chcesz zwrócić produkt, musisz wysłać go pocztą na adres 116 Avenue Thibaud de Champagne, 77144 Montevrain, Francja


Refundacje

Powiadomimy Cię po otrzymaniu i sprawdzeniu Twojego zwrotu, aby poinformować Cię, czy zwrot został zatwierdzony, czy nie. Jeśli zostanie zatwierdzony, otrzymasz automatyczny zwrot pieniędzy przy użyciu oryginalnej metody płatności w ciągu 10 dni roboczych. Pamiętaj, że może upłynąć trochę czasu, zanim bank lub firma obsługująca kartę kredytową przetworzy i zaksięguje zwrot.

Jeśli minęło więcej niż 15 dni roboczych od zatwierdzenia zwrotu, prosimy o kontakt na adres cohomshop@gmail.com.

 

------

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI


SEKCJA 1 - GROMADZONE DANE OSOBOWE


Kiedy dokonujesz zakupu w naszym sklepie w ramach procesu kupna i sprzedaży, zbieramy podane przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Kiedy przeglądasz nasz sklep, automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, co pozwala nam dowiedzieć się więcej o Twojej przeglądarce i systemie operacyjnym.

Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.


SEKCJA 2 - ZGODA

W jaki sposób mogę uzyskać zgodę?

Jeśli podasz nam swoje dane osobowe w celu realizacji transakcji, zatwierdzenia karty kredytowej, złożenia zamówienia, zaplanowania dostawy lub zwrotu zakupu, przyjmiemy, że wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych wyłącznie w tym celu.

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu, na przykład dla celów marketingowych, poprosimy Cię bezpośrednio o wyraźną zgodę lub damy Ci możliwość rezygnacji.

Zapisując się do alertów SMS Cohomshop, zgadzasz się na otrzymywanie od nas automatycznych marketingowych wiadomości SMS o naszych produktach i usługach na numer telefonu podany przy rejestracji oraz że wiadomości mogą być wysyłane przy użyciu automatycznego systemu wybierania numerów telefonicznych lub innej technologii. Częstotliwość wysyłania wiadomości będzie się powtarzać. Zgoda nie jest warunkiem zakupu. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych. Odpowiedz STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE lub QUIT, aby zrezygnować z subskrypcji oraz HELP, aby uzyskać wsparcie klienta. Możesz otrzymać dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą Twoją decyzję o rezygnacji z subskrypcji. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie próby rezygnacji z subskrypcji inne niż wysłanie powyższych instrukcji rezygnacji nie są rozsądnym sposobem rezygnacji z subskrypcji.Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli po udzieleniu nam zgody zmienisz zdanie i nie będziesz już zgadzał się na kontaktowanie się z nami, zbieranie lub ujawnianie Twoich informacji, możesz nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami pod adresem cohomshop@gmail.com lub pocztą na adres Cohomshop 116 Avenue Thibaud de Champagne, 77144 Montevrain, Francja.


SEKCJA 3 - UJAWNIANIE INFORMACJI

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli naruszysz nasze Warunki użytkowania.

 

ODCINEK 4 - SHOPIFY

Shopify Inc. dostarcza nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze usługi i produkty.

Twoje informacje są przechowywane w systemie przechowywania danych Shopify i bazach danych, a także w ogólnej aplikacji Shopify. Twoje informacje są przechowywane na bezpiecznym serwerze chronionym przez zaporę ogniową.


Płatności:

Jeśli dokonasz zakupu za pośrednictwem bezpośredniej bramki płatności, Shopify będzie przechowywać informacje o Twojej karcie kredytowej. Informacje te są szyfrowane zgodnie z normą PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Informacje o transakcji zakupu są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia dane transakcji zostaną usunięte.

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich są zgodne z PCI-DSS i zarządzane przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Wymagania PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych przez nasze sklepy i ich dostawców usług.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj, aby zapoznać się z warunkami użytkowania Shopify lub tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności.

 

SEKCJA 5 - USŁUGI STRON TRZECICH


Z reguły dostawcy usług zewnętrznych, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje o użytkowniku wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania usług, które nam świadczą.

Jednak niektórzy usługodawcy zewnętrzni, tacy jak bramki płatności i inne podmioty przetwarzające płatności, mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazać w związku z transakcjami zakupu.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności tych dostawców usług, aby zrozumieć, w jaki sposób obchodzą się oni z Państwa danymi osobowymi.

Należy pamiętać, że niektórzy dostawcy usług mogą być zlokalizowani lub mieć siedzibę w innej jurysdykcji niż Ty lub my. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się na organizację wydarzenia, które wymaga usług dostawcy zewnętrznego, Twoje dane mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się ten dostawca lub prawu jurysdykcji, w której znajdują się jego obiekty.

Na przykład, jeśli znajdują się Państwo w Kanadzie, a Państwa transakcja płatnicza jest przetwarzana za pośrednictwem bramki płatniczej znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, Państwa informacje wykorzystywane do realizacji transakcji płatniczej mogą zostać ujawnione na mocy prawa amerykańskiego, w tym ustawy Patriot Act.

Gdy opuścisz stronę internetową naszego sklepu lub zostaniesz przekierowany na stronę lub aplikację podmiotu trzeciego, nie obowiązują Cię już niniejsze Zasady ochrony prywatności ani Warunki sprzedaży i korzystania z naszej strony internetowej.


Linki

Mogą Państwo opuścić naszą stronę internetową klikając na określone linki znajdujące się na naszej stronie internetowej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki prywatności tych innych stron internetowych i zalecamy dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności.


SEKCJA 6 - BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić Państwa dane osobowe, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu zapewnienia, że nie zostaną one utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w nieodpowiedni sposób.

Jeśli przekażą nam Państwo informacje dotyczące karty kredytowej, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i przechowywane przy użyciu szyfrowania AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, spełniamy wszystkie wymogi PCI-DSS i inne ogólnie przyjęte standardy branżowe.

 

COOKIES

Poniżej znajduje się lista plików cookies, których używamy. Wymieniliśmy je tutaj, abyś mógł zdecydować, czy chcesz je dopuścić, czy nie.

Session_id, unikalny identyfikator sesji, który pozwala Shopify przechowywać informacje o Twojej sesji (nadawca, strona docelowa itp.).

Shopify_visit, dane nieprzechowywane, przechowywane przez 30 minut od ostatniej wizyty. Wewnętrzny system śledzenia statystyk naszego dostawcy witryny, który rejestruje liczbę wizyt.

shopify_uniq, dane nieprzechowywane, wygasa o północy (w zależności od lokalizacji odwiedzającego) następnego dnia. Oblicza liczbę wizyt w sklepie na unikalnego klienta.

shopping cart, unikalny identyfikator, przechowywany przez 2 tygodnie, przechowuje dane koszyka.

_secure_session_id, unikalny identyfikator sesji.

storefront_digest, unikalny identyfikator, niezdefiniowany, jeśli sklep ma hasło, jest ono używane do określenia, czy obecny odwiedzający ma dostęp.


SEKCJA 7 - WIEK ZGODY

Korzystając z tej strony, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz że udzieliłeś nam zgody na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Twoją opieką.


SEKCJA 8 - ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste sprawdzanie jej treści. Zmiany i wyjaśnienia będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu ich na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy zmiany w tej polityce, powiadomimy Cię o aktualizacji tutaj, abyś był świadomy, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je.

Jeśli nasz sklep zostanie przejęty przez inną firmę lub połączy się z nią, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli kontynuować sprzedaż produktów dla Ciebie.


PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, złożyć skargę lub jeśli po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem cohomshop@gmail lub pocztą na adres Cohomshop.

 

------

 

 

INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z przepisami ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownikom strony Cohomshop podaje się tożsamość różnych osób wypowiadających się w ramach jej realizacji i jej kontynuacji.


Edycja strony

Niniejsza strona, dostępna pod adresem URL www.cohomshop.com ("Strona"), jest redagowana przez :


Cohomshop

Hosting

Strona jest obsługiwana przez Shopify Inc, z siedzibą w Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, (kontakt telefoniczny lub e-mail: (+1) 650 253 0000).


Dyrektor ds. publikacji

Dyrektorem ds. publikacji Strony jest Cohomshop.


Aby się z nami skontaktować


E-mail: cohomshop@gmail.com

Numer rejestracyjny: 8479457550027

Numer VAT: FR32847945755


Dane osobowe

Przetwarzanie Państwa danych osobowych reguluje nasza Karta Prywatności, dostępna w sekcji "Karta ochrony danych osobowych", zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ("GDPR").